Krakowski Instytut Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Grzybowskiej 2, lok. 81, 00-131 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  0000096031 nr tel. 22 6288689 e-mail cit-war@search.com.pl jako administrator („Administrator”), informuje Pana / Panią, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją procesów rekrutacji prowadzonych przed Administratora;
  1. podane dane będą przetwarzane na podstawie Pani/ Pana zgody;
  1. dane osobowe będą przechowywane w bazie Administratora przez okres prowadzanie przez Administratora bieżących oraz przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż 10 lat;
  1. przysługuje Panu / Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana / Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  1. przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  1. przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy;
  1. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji, brak podania danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenie procesów rekrutacji;
  1. Pana / Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania;
  1. Pana/ Pani dane będą udostępnianie partnerom Administratora – pracodawcom na rzecz, których Administrator prowadzi rekrutacje;
  1. Pana/ Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem